สถานการณ์การผลิตผลไม้จังหวัดยะลา ปี 2564

สถานการณ์การผลิตผลไม้ 4 ชนิด

สถานการณ์การผลิตทุเรียน

สถานการณ์การผลิตมังคุด

สถานการณ์การผลิตลองกอง

สถานการณ์การผลิตเงาะ

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*