เกษตรยะลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ
เกษตรยะลา รับการติดตามนิเทศงาน จาก สสข.5 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
เกษตรยะลา อบรมการใช้โปรแกรม QGIS ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การใช้ MRCF ในการขับเคลื่อน งานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/
เกษตรยะลา ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นSmart Farmer จังหวัดยะลาครั้งที่1
เกษตรยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ณ สนง.กษอ.รามัน
เกษตรยะลา จัดสัมมนา โครงการบริหารจัดไม้ผลให้มีประสิทธิภาพ
 "ระบบชลประทาน (การให้น้ำแก่พืช) ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ใช้หลักการสูญญากาศ : กาลักน้ำ)"

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินการ โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินการ โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยมี นายโชคดี วิรุณกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดยะลา ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 12:09 น.

หน้า 5 จาก 5

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

 

เกษตร Hotnews

 

ข่าวเกษตรไทยรัฐ

 
 

ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกร

KM ไม้ผลเศรษฐกิจ

 

โครงการงบประจำปี

พยากรณ์อากาศ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

78559
TodayToday55
YesterdayYesterday60
This WeekThis Week377
This MonthThis Month674
All DaysAll Days78559
122.154.24.201

ลงทะเบียน

Fanpage

.
 

ฟังเพลงกันนะ

There seems to be an error with the player !

วิสัยทัศน์   กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
คำขวัญ   กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร
ค่านิยม   มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
   
   
   
   
   
   
   
You are here: Home

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
Please visit us at