เกษตรยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาคใต้

          วันที่ 15-16 กันยายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมในงานส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ประจำปี 2565 ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2566

  ทั้งนี้ นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา ได้นำเสนอตัวอย่างผลสำเร็จการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยว
ในกล้วยหิน ของจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*