เกษตรยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยะหา

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอพิชญา พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยะหา เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จากนั้นลงพื้นที่ตำบลละแอ เพื่อติดตามการดำเนินงานขยายผลการจัดการโรคเหี่ยวในกล้วยหิน เพื่อขยายพื้นที่แปลงเรียนรู้กล้วยหิน ในการส่งผลผลิตเข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในพื้นที่ต่อไป.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*