ประกาศและคำสั่งจังหวัดยะลา แก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน 2564

คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2679/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่องขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกทุเรียน ไม่ให้ซื้อและจำหน่ายทุเรียนอ่อน

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนอ่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*