กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 13 รางวัล

สำนักงาน กพร.ได้ประกาศผลพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 13 ดังนี้

  1. รางวัลบริหารราชการเเบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจเเก้จน ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล
  2. รางวัลบริหารราชหารเเบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจเเก้จน ระดับดี จำนวน 4 รางวัล
  3. รางวัลบริหารราชการเเบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 4 รางวัล
  4. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*